Informujemy, że firma SCORPIO POLAND Krzysztof Sinkiewicz realizuje projekty:

pn. „Rozwój firmy SCORPIO POLAND poprzez promocję na rynkach międzynarodowych” w ramach działania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wartość projektu 482 400,00 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 50%. Celem ogólnym projektu jest rozwój firmy poprzez eksport dzięki udziałowi w programie promocji branży MODA POLSKA i programach promocji o charakterze ogólnym. Projekt ukierunkowany jest na promowanie polskiej marki produktowej YO! (marki własnej SCORPIO POLAND) poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach i promocję panelu MPG, udział w misji i realizację działań fakultatywnych;

pn. „ROZWÓJ EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTWA SCORPIO POLAND POPRZEZ WEJŚCIE NA NOWE RYNKI DOCELOWE” w ramach poddziałania 2.2.1 „Modele Biznesowe MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, wartość projektu 294 117,50 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Celem podstawowym projektu jest rozwój firmy SCORPIO POLAND poprzez eksport w oparciu o przygotowany model biznesowy dla marki YO!. Rezultatem projektu będzie eksport na nowe rynki docelowe: SERBIA i KAZACHSTAN. Cel zostanie zrealizowany poprzez udział w targach, misjach i realizację działań promocyjnych.

SCORPIO POLAND Krysztof Sinkiewicz implements a project co-founded by the EuropeanFunds entitled „The development of the SCORPIO POLAND by promotion YOCLUB brand onexport markets” (polish project title„ Rozwój przedsiębiorstwa SCORPIO POLAND przezpromocję marki YOCLUB na rynkach eksportowych”).The aim of the project is to develop the company through export due to its participation in thePromotion Program for PolishFashionIndustry and the promotion of the Polish Product Brand.

The amount of funding from the EU: 425 625,00 PLN.

The total project amount: 567 500,00 PLN.